Over ABDU

Uw multidisciplinair studiebureau

Één aanspreekpunt voor verschillende diensten verzameld onder één dak. Onze corebusiness wordt gevormd door EPB-verslaggeving waarin wij sterk gespecialiseerd zijn.

De kern van onze studiebureau wordt gevormd door 4 pijlers:

Eenvoud & Duidelijkheid

Want eenvoud is de ultieme vorm van perfectie en in communicatie is duidelijkheid van groot belang. Helderheid in zowel woord als beeld is hierbij het leidmotief.

Efficiëntie

Want verstandig werken is de sleutel om efficiëntie te bereiken. Elk gebouw is anders maar tegelijk zijn er noden die in elk modern gebouw dezelfde zijn. Als we de constanten kennen, is het enkel nodig om op de variabelen te spelen.

Flexibiliteit

Want verandering in een bouwproject heeft vaak een impact op andere delen in het proces. Een wijziging van constructie of technieken heeft een directe invloed op het eindresultaat en dus is het belangrijk om flexibel met veranderingen om te gaan.

Creativiteit & Innovatie

Want de grenzen van onze kennis en kunnen wordt verlegt door middel van bijscholing en opvolging van de veranderingen op technologisch vlak. Zo hebben we steeds de juiste informatie ter beschikking, om de juiste voorstellen te formuleren, om tot een optimaal resultaat te komen.

Onze werkwijze

 • Ontwerpfase

  Ieder project is een vraagstuk. Enerzijds houden wij rekening met uw wensen en anderzijds met de geldende regelgeving. Hierna gebruiken wij al onze kennis en ervaring om tot een oplossing te komen.

  De geleverde studies en diensten worden meermaals gefinetuned om de meest optimale oplossing te kunnen voorleggen. Dat gebeurt in vorm van een ontwerpverslag of plan van aanpak met een bijhorend adviesgesprek.

 • Uitvoeringsfase

  Tijdens de bouwfase volgen we het project op en staan via verschillende kanalen ter beschikking voor al uw vragen.

  Met praktisch advies en door economische maatregelen aan te bevelen, proberen wij u verder te helpen. Wijzigingen en aanpassingen worden verwerkt in de studies om het ontwerp stapsgewijs te updaten naar het as-built model.

  U kan dus blijven steunen op ons.

 • Opleveringsfase

  Voor het verkrijgen van alle attesten, certificaten en het opstellen van een postinterventiedossier is een oplevering van ieder dienst vereist. Ook hier kan u op onze medewerking steunen.

  Wij helpen mee om stavingsstukken en alle informatie vereist voor de oplevering te verzamelen. Wij voeren alle keuringen uit en vragen alle attesten aan. Tot slot wordt het eindcertificaat en overdracht van postinterventiedossier ter goedkeuring voorgelegd. Na uw goedkeuring wordt het dossier definitief afgesloten en overhandigd.

Kies voor abdu

Laat meteen een offerte op maat maken voor uw project